Writings.jpg

הכתובים

The Writings

תהלים (Psalms)

א אשרי-האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב: ב כי אם-בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה: ג והיה כעץ שתול על-פלגי מים אשר פריו | יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר-יעשה יצליח: ד לא-כן הרשעים כי אם-כמץ אשר-תדפנו רוח: ה על-כן | לא-יקמו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים: ו כי-יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד
(Psalm 1)

"Blessed ‭is‭ the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.‭ But his delight ‭is‭ in the law of the LORD; and in his law doth he meditate day and night.‭ And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.‭ The ungodly ‭are‭ not so: but ‭are‭ like the chaff which the wind driveth away.‭ Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous.‭ For the LORD knoweth the way of the righteous: but the way of the ungodly shall perish" (Psalm 1).

כי-סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי
(Psalm 22:16, Messiah would be pierced in his hands and feet)

"For dogs have compassed me: the assembly of the wicked have inclosed me: they pierced my hands and my feet" (Psalm 22:16).

ח שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל-אמוט: ט לכן | שמח לבי ויגל כבודי אף-בשרי ישכן לבטח: י כי | לא-תעזב נפשי לשאול לא-תתן חסידך לראות שחת
(Psalm 16:8-10, Messiah would be raised up from the dead)

"I have set the LORD always before me: because ‭he is‭ at my right hand, I shall not be moved.‭ Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth: my flesh also shall rest in hope.‭ For thou wilt not leave my soul in hell; neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption" (Psalm 22:8-10).‭ 

אספרה אל חק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך
(Psalm 2:7, Messiah would be the Son of God)

"I will declare the decree: the LORD hath said unto me, Thou ‭art‭ my Son; this day have I begotten thee" (Psalm 2:7).

כב אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה: כג מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו: כד זה-היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בו
(Psalm 118:22-24, Messiah would be rejected by His own people and yet exalted)

"The stone ‭which‭ the builders refused is become the head ‭stone‭ of the corner.‭ This is the LORD’S doing; it ‭is‭ marvellous in our eyes.‭ This ‭is‭ the day ‭which‭ the LORD hath made; we will rejoice and be glad in it" (Psalm 118:22-24).

א לדוד מזמור נאם יהוה | לאדני שב לימיני עד-אשית איביך הדם לרגליך
ד נשבע יהוה | ולא ינחם אתה-כהן לעולם על-דברתי מלכי-צדק:
(Psalm 110:1,4; Messiah would be ADONAI and a priest king after the order of Melchizedek)

"The LORD said unto my Lord, Sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool . . . The LORD hath sworn, and will not repent, Thou ‭art‭ a priest for ever after the order of Melchizedek" (Psalm 110:1,4).


משלי (Proverbs)

א דברי | אגור בן-יקה המשא נאם הגבר לאיתיאל לאיתיאל ואכל: ב כי בער אנכי מאיש ולא-בינת אדם לי: ג ולא-למדתי חכמה ודעת קדשים אדע: ד מי עלה-שמים | וירד מי אסף-רוח | בחפניו מי צרר-מים | בשמלה מי הקים כל-אפסי-ארץ מה-שמו ומה-שם-בנו כי תדע: ה כל-אמרת אלוה צרופה מגן הוא לחסים בו: ו אל-תוסף על-דבריו פן-יוכיח בך ונכזבת
(30:1-6)

"The words of Agur the son of Jakeh, ‭even‭ the prophecy: the man spake unto Ithiel, even unto Ithiel and Ucal,‭ Surely I ‭am‭ more brutish than ‭any‭ man, and have not the understanding of a man.‭ I neither learned wisdom, nor have the knowledge of the holy.‭ Who hath ascended up into heaven, or descended? who hath gathered the wind in his fists? who hath bound the waters in a garment? who hath established all the ends of the earth? what ‭is‭ his name, and what ‭is‭ his son’s name, if thou canst tell?‭ ‭‭Every word of God ‭is‭ pure: he ‭is‭ a shield unto them that put their trust in him.‭ Add thou not unto his words, lest he reprove thee, and thou be found a liar" (30:1-6). 


איוב (Job)

כה ואני ידעתי גאלי חי ואחרון על-עפר יקום: כו ואחר עורי נקפו-זאת ומבשרי אחזה אלוה: כז אשר אני | אחזה-לי ועיני ראו ולא-זר כלו כליתי בחקי
(19:25-27)

"For I know ‭that‭ my redeemer liveth, and ‭that‭ he shall stand at the latter ‭day‭ upon the earth:‭ And ‭though‭ after my skin ‭worms‭ destroy this ‭body‭, yet in my flesh shall I see God:‭ Whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another; ‭though‭ my reins be consumed within me" (19:25-27).


שיר השירים (Song of Songs)

הביאני אל-בית היין ודגלו עלי אהבה
(2:4)

"‭‭He brought me to the banqueting house, and his banner over me ‭was‭ love" (2:4). 


רות (Ruth)

ותאמר רות אל-תפגעי-בי לעזבך לשוב מאחריך כי אל-אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין עמך עמי ואלהיך אלהי
(1:16)

"‭‭And Ruth said, Intreat me not to leave thee, ‭or‭ to return from following after thee: for whither thou goest, I will go; and where thou lodgest, I will lodge: thy people ‭shall be‭ my people, and thy God my God" (1:16).


איכה (Lamentations)

עשה יהוה אשר זמם בצע אמרתו אשר צוה מימי-קדם הרס ולא חמל וישמח עליך אויב הרים קרן צריך
(2:17)

"The LORD hath done ‭that‭ which he had devised; he hath fulfilled his word that he had commanded in the days of old: he hath thrown down, and hath not pitied: and he hath caused ‭thine‭ enemy to rejoice over thee, he hath set up the horn of thine adversaries" (2:17).

 יח ואמר אבד נצחי ותוחלתי מיהוה: יט זכר-עניי ומרודי לענה וראש: כ זכור תזכור ותשיח [ותשוח] עלי נפשי: כא זאת אשיב אל-לבי על-כן אוחיל: כב חסדי יהוה כי לא-תמנו כי לא-כלו רחמיו: כג חדשים לבקרים רבה אמונתך: כד חלקי יהוה אמרה נפשי על-כן אוחיל לו: כה טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו: כו טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה
(3:18-26)

"And I said, My strength and my hope is perished from the LORD:‭ Remembering mine affliction and my misery, the wormwood and the gall.‭ My soul hath ‭them‭ still in remembrance, and is humbled in me.‭ This I recall to my mind, therefore have I hope.‭ It is of‭ the LORD’S mercies that we are not consumed, because his compassions fail not.‭ They are‭ new every morning: great ‭is‭ thy faithfulness.‭ The LORD ‭is‭ my portion, saith my soul; therefore will I hope in him.‭ The LORD ‭is‭ good unto them that wait for him, to the soul ‭that‭ seeketh him.‭ It is‭ good that ‭a man‭ should both hope and quietly wait for the salvation of the LORD" (3:18-26). 


קהלת (Ecclesiastes)

הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל
(1:2)

"Vanity of vanities, saith the Preacher, vanity of vanities; all ‭is‭ vanity" (1:2) 

כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה-טוב ולא יחטא
(7:20)

"For ‭there is‭ not a just man upon earth, that doeth good, and sinneth not" (7:20).

יב ויתר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגעת בשר: יג סוף דבר הכל נשמע את-האלהים ירא ואת-מצותיו שמור כי-זה כל-האדם: יד כי את-כל-מעשה האלהים יבא במשפט על כל-נעלם אם-טוב ואם-רע
(12:12-14).


אסתר (Esther)

טז לך כנוס את-כל-היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל-תאכלו ואל-תשתו שלשת ימים לילה ויום גם-אני ונערתי אצום כן ובכן אבוא אל-המלך אשר לא-כדת וכאשר אבדתי אבדתי
(4:16)

"Go, gather together all the Jews that are present in Shushan, and fast ye for me, and neither eat nor drink three days, night or day: I also and my maidens will fast likewise; and so will I go in unto the king, which ‭is‭ not according to the law: and if I perish, I perish" (4:16). 


דניאל (Daniel)

יג חזה הוית בחזוי ליליא וארו עם-ענני שמיא כבר אנש אתה הוא ועד-עתיק יומיא מטה וקדמוהי הקרבוהי: יד ולה יהיב שלטן ויקר ומלכו וכל עממיא אמיא ולשניא לה יפלחון שלטנה שלטן עלם די-לא יעדה ומלכותה די-לא תתחבל
(7:13-14)

"I saw in the night visions, and, behold, ‭one‭ like the Son of man came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of days, and they brought him near before him.‭ ‭‭And there was given him dominion, and glory, and a kingdom, that all people, nations, and languages, should serve him: his dominion ‭is‭ an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom ‭that‭ which shall not be destroyed" (7:13-14).

 

כד שבעים שבעים נחתך על-עמך | ועל-עיר קדשך לכלא הפשע ולחתם [ולהתם] חטאות [חטאת] ולכפר עון ולהביא צדק עלמים ולחתם חזון ונביא ולמשח קדש קדשים: כה ותדע ותשכל מן-מצא דבר להשיב ולבנות ירושלם עד-משיח נגיד שבעים שבעה ושבעים ששים ושנים תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ ובצוק העתים: כו ואחרי השבעים ששים ושנים יכרת משיח ואין לו והעיר והקדש ישחית עם נגיד הבא וקצו בשטף ועד קץ מלחמה נחרצת שממות: כז והגביר ברית לרבים שבוע אחד וחצי השבוע ישבית | זבח ומנחה ועל כנף שקוצים משמם ועד-כלה ונחרצה תתך על-שומם
(9:24-27)

"Seventy weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most Holy.‭ ‭‭Know therefore and understand, ‭that‭ from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince ‭shall be‭ seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times.‭ And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof ‭shall be‭ with a flood, and unto the end of the war desolations are determined.‭ And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make ‭it‭ desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate" (9:24-27).


עזרא (Ezra)

ה ובמנחת הערב קמתי מתעניתי ובקרעי בגדי ומעילי ואכרעה על-ברכי ואפרשה כפי אל-יהוה אלהי: ו ואמרה אלהי בשתי ונכלמתי להרים אלהי פני אליך כי עונתינו רבו למעלה ראש ואשמתנו גדלה עד לשמים: ז מימי אבתינו אנחנו באשמה גדלה עד היום הזה ובעונתינו נתנו אנחנו מלכינו כהנינו ביד | מלכי הארצות בחרב בשבי ובבזה ובבשת פנים כהיום הזה: ח ועתה כמעט-רגע היתה תחנה מאת | יהוה אלהינו להשאיר לנו פליטה ולתת-לנו יתד במקום קדשו להאיר עינינו אלהינו ולתתנו מחיה מעט בעבדתנו: ט כי-עבדים אנחנו ובעבדתנו לא עזבנו אלהינו ויט-עלינו חסד לפני מלכי פרס לתת-לנו מחיה לרומם את-בית אלהינו ולהעמיד את-חרבתיו ולתת-לנו גדר ביהודה ובירושלם: י ועתה מה-נאמר אלהינו אחרי-זאת כי עזבנו מצותיך
(9:5-10)

"And at the evening sacrifice I arose up from my heaviness; and having rent my garment and my mantle, I fell upon my knees, and spread out my hands unto the LORD my God,‭ And said, O my God, I am ashamed and blush to lift up my face to thee, my God: for our iniquities are increased over ‭our‭ head, and our trespass is grown up unto the heavens.‭ Since the days of our fathers ‭have‭ we ‭been‭ in a great trespass unto this day; and for our iniquities have we, our kings, ‭and‭ our priests, been delivered into the hand of the kings of the lands, to the sword, to captivity, and to a spoil, and to confusion of face, as ‭it is‭ this day.‭ ‭‭And now for a little space grace hath been ‭shewed‭ from the LORD our God, to leave us a remnant to escape, and to give us a nail in his holy place, that our God may lighten our eyes, and give us a little reviving in our bondage.‭ For we ‭were‭ bondmen; yet our God hath not forsaken us in our bondage, but hath extended mercy unto us in the sight of the kings of Persia, to give us a reviving, to set up the house of our God, and to repair the desolations thereof, and to give us a wall in Judah and in Jerusalem.‭ And now, O our God, what shall we say after this? for we have forsaken thy commandments" (Ezra 9:5-10).


נהמיה (Nehemiah)

ויקראו בספר בתורת האלהים מפרש ושום שכל ויבינו במקרא
(8:8)

"So they read in the book in the law of God distinctly, and gave the sense, and caused ‭them‭ to understand the reading" (8:8).‭ 

כי-חדות יהוה היא מעזכם
(8:10)

" . . . for the joy of the LORD is your strength" (8:8).


דברי הימים א (I Chronicles)

ז ועתה כה תאמר לעבדי לדויד כה אמר יהוה צבאות אני לקחתיך מן-הנוה מן-אחרי הצאן להיות נגיד על עמי ישראל: ח ואהיה עמך בכל אשר הלכת ואכרית את-כל-אויביך מפניך ועשיתי לך שם כשם הגדולים אשר בארץ: ט ושמתי מקום לעמי ישראל ונטעתיהו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא-יוסיפו בני-עולה לבלתו כאשר בראשונה: י ולמימים אשר צויתי שפטים על-עמי ישראל והכנעתי את-כל-אויביך ואגד לך ובית יבנה-לך יהוה: יא והיה כי-מלאו ימיך ללכת עם-אבתיך והקימותי את-זרעך אחריך אשר יהיה מבניך והכינותי את-מלכותו: יב הוא יבנה-לי בית וכננתי את-כסאו עד-עולם: יג אני אהיה-לו לאב והוא יהיה-לי לבן וחסדי לא-אסיר מעמו כאשר הסירותי מאשר היה לפניך: יד והעמדתיהו בביתי ובמלכותי עד-העולם וכסאו יהיה נכון עד-עולם: טו ככל הדברים האלה וככל החזון הזה כן דבר נתן אל-דויד
(17:7-15)

"Now therefore thus shalt thou say unto my servant David, Thus saith the LORD of hosts, I took thee from the sheepcote, ‭even‭ from following the sheep, that thou shouldest be ruler over my people Israel:‭ And I have been with thee whithersoever thou hast walked, and have cut off all thine enemies from before thee, and have made thee a name like the name of the great men that ‭are‭ in the earth.‭ Also I will ordain a place for my people Israel, and will plant them, and they shall dwell in their place, and shall be moved no more; neither shall the children of wickedness waste them any more, as at the beginning,‭ And since the time that I commanded judges ‭to be‭ over my people Israel. Moreover I will subdue all thine enemies. Furthermore I tell thee that the LORD will build thee an house.‭ And it shall come to pass, when thy days be expired that thou must go ‭to be‭ with thy fathers, that I will raise up thy seed after thee, which shall be of thy sons; and I will establish his kingdom.‭ He shall build me an house, and I will stablish his throne for ever.‭ I will be his father, and he shall be my son: and I will not take my mercy away from him, as I took ‭it‭ from ‭him‭ that was before thee:‭ But I will settle him in mine house and in my kingdom for ever: and his throne shall be established for evermore.‭ According to all these words, and according to all this vision, so did Nathan speak unto David" (17:7-15).‭


דברי הימים ב (II Chronicles)

א וישב יהושפט מלך-יהודה אל-ביתו בשלום לירושלם: ב ויצא אל-פניו יהוא בן-חנני החזה ויאמר אל-המלך יהושפט הלרשע לעזר ולשנאי יהוה תאהב ובזאת עליך קצף מלפני יהוה
(19:1-2)

"And Jehoshaphat the king of Judah returned to his house in peace to Jerusalem.‭ And Jehu the son of Hanani the seer went out to meet him, and said to king Jehoshaphat, Shouldest thou help the ungodly, and love them that hate the LORD? therefore ‭is‭ wrath upon thee from before the LORD" (19:1-2).

 

טו וישלח יהוה אלהי אבותיהם עליהם ביד מלאכיו השכם ושלוח כי-חמל על-עמו ועל-מעונו: טז ויהיו מלעיבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנבאיו עד עלות חמת-יהוה בעמו עד-לאין מרפא
(36:15-16)

"And the LORD God of their fathers sent to them by his messengers, rising up betimes, and sending; because he had compassion on his people, and on his dwelling place:‭ ‭‭But they mocked the messengers of God, and despised his words, and misused his prophets, until the wrath of the LORD arose against his people, till ‭there was‭ no remedy" (36:15-16).